– fordi du fortjener det bedste...

+45 51 34 04 03

Når du flytter ind i et A1-Hus får du ikke bare en bolig. Du får en gennemtænkt og meget avanceret bygning, der er i stand til at skabe energi til boligens eget forbrug.

 

Dette opnås ved for det første at skabe en top-isoleret bolig, som er bygget efter den fremtidssikrede  2015-standard.

 

For det andet er boligen udstyret med trådløs betjent gulvvarme i samtlige rum. Varmen til dette samt til familiens brugsvand genereres i husets indbyggede luft/vandvarmepumpe.

 

Pumpen yder i nærheden af 3 gange så mange kW som den forbruger. Allerede her er der tale om meget gunstige forhold.

 

Da pumpen drives af el som er produceret af solcelleanlægget på taget af boligen, er der altså tale om, at boligen ikke har behov for energi tilført udefra overhovedet.

 

Boligen skaber altså mere energi, end den selv kan bruge. Derfor er der energimæssigt overskud i tilstrækkeligt grad til at en familie med et normalt forbrug af el og varmt vand, kan klare sig med boliges egenproduktion.

Energimærke

 

Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget  og især de muligheder, der er for at spare energi.

 

Når man får lavet et energimærke af et byggeri, vil byggeriet få et mærke på en skala fra A1 til G. Hvis en bolig mærkes som A1, så er den meget energieffektiv, og har dermed et meget lavt varme og energi forbrug.

 

Bygningens energimærke udtrykker således bygningens energieffektivitet – ikke den måde, den bruges på. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af skalatrinene A1, A2, B til G.

 

- A1 svarer til en ny lavenergi bygning

- A2 svarer til et nybyggeri, efter (BR10)

- B svarer til et byggeri  efter (BR08).

 

Skalatrin A og B svarer således til energiforbruget i nye bygninger.Eksisterende bygninger vil normalt have skalatrin C til G, med mindre de er efterisolerede på niveau med en ny bygning.

A1-Huse Aps er en ny og innovativ virksomhed, etableret af Michael Dyrvig som i dag er bosiddende i Vejle.

 

Michael har over 30 års erfaring fra byggebranchen og har haft mange funktioner i alt fra små byggefirmaer til de helt store entreprenørvirksomheder. Allerede i den første ansættelse hos Tømrermester Viggo Jørgensen, Janderup i 1983, lærte Michael betydningen af tidsvarende kvalitet.

 

Hos de større firmaer var der mulighed for at optimere evner som effektivitet, planlægning og strukturering af byggeprojekter.

 

Under erkendelse af at udviklingen gik i retning af en mere innovativ og bæredygtig tilgang til byggeri, påbegyndte Michael Dyrvig i 2003 en uddannelse som Civilngeniør i Arkitektur & Design.

 

Under dette forløb har Michael lagt hovedvægten på udvikling af bæredygtigt lavenergibyggeri, som der ikke hersker tvivl om er fremtidens boligform.

I Januar 2009 blev Michael færdig som
Cand. Polyt Arch med speciale i Arkitektur.
A1-Huse er således baseret på principper i den allernyeste viden og de akademiske land-vindinger, der er sket de senere år. Det sikrer at boligerne er gennemtænkte, gennemberegnede og håndværksmæssigt gennemførte i enhver detalje. Dette kommer kunderne af et A1-Hus til gode.

 

Som person er Michael en mand der altid har en holdning til sine omgivelser og til samfundet omkring os. Han har gjort en dyd ud af den personlige egenskab, at man skal søge at undgå forbrug, da disse udgifter aldrig bliver dækket ind igen. Derimod er investering fremtidens løsning på vores samfunds økonomiske problemer.

 

Det er disse principper og idéer der er implementeret i A1-Huse; En bolig som er en ultimativ god investering og som vil stige i værdi, i takt med at:

•  de svage boliger på boligmarkedet og i energi mærkeordningen, ikke kan belånes særligt godt

•  at prisen på energi vil stige

•  at efterspørgslen på A1-Huse vil øges i takt med, at befolkningen opdager konceptet.

 

De minimale driftsudgifter i en bolig fra A1-Huse, er et udtryk for den bæredygtighed, som vi som boligejere er bedst tjent med.

 

Vi er stolte af, at være de første til at udbyde A1-Huse, der er 100% selvforsynende med energi. Det er uden tvivl fremtidens bolig, men aktuelt står vi alene på et bugnende marked, hvor efterspørgslen kun stiger.

 

I en usikker tid, som den vi lever i, er det uvurderligt, at man kan etablere sig i en på alle måder bæredygtig bolig.

 

Dette er metoden til en god og stabil privatøkonomi, hvor man kender familiens boligudgifter i mange år frem.

Konceptet miljøkrigeren....

Sund fornuft....

 

Bæredygtighed

og sund fornuft

- Bedste

energimærke

 

 

A1-huse APS  • Enggårdstoften 30, 7120 Vejle Ø  •  cvr-nr.:35032460 • info@a1huse.dk • www.a1huse.dk • tlf. +45 51 34 04 03